Eğitime, çocuğun ve ailenin etkin katılımını sağlamak.

Çocuğa verilen eğitimin, onun gereksinimlerine uygun olmasını sağlamak

Çocukların gereksinimlerini karşılamak amacıyla demokratik eğitim anlayışına uygun eğitim ortamları hazırlamak.

Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra, okulun ve çevrenin olanakları da göz önünde bulundurmak.

Çocuğun kendisinin ve başkalarının duygularını fark etmesi desteklemek.

Çocukların hayal güçleri , yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışları geliştirmek.

Çocuklarımıza ne düşüneceklerini değil ,nasıl düşüneceklerini öğretmek.