SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ

Gün her sabah “serbest zaman etkinliği” adı altında bir saatlik oyun uygulaması ile başlar. Çocuk bu etkinlik sırasında ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda kendi kendine karar alma, aldığı kararı uygulama ve bu uygulamanın sonuçlarını görme fırsatı bulur.  Çocuğun karar alma, aldığı kararları uygulayabilme ve zamanını uygun şekilde  kullanabilme alışkanlıklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Çocuk serbest zamanda oyun yolu ile yaratıcılığı kullanarak, sorun çözme, sosyal ilişkiler kurma deneyimlerini yaşar. Çocukların serbest zaman etkinliklerinde yaptıklarını sözlü ifade ederken dil gelişimine katkı sağlanır onların yaptıkları ile ilgili değerlendirme yapmalarına fırsat yaratır.

 TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞi

Çocukların dil gelişimini ve Türkçeyi düzgün kullanmalarını sağlamak, bu yolla kendilerini ifade etmelerine imkan tanımak ve çevre ile etkileşimlerini kolaylaştırmak için günlük planda yer alan bu faaliyetlerde şarkılar, şiirler, tekerlemeler söyleyip, parmak oyunları oynanır, bilmeceler sorulup, dramatizasyonlar yapılır. Çocukların gelişim düzeylerine, ilgi ve ihtiyaçlarına göre belirlenen konularla onların eski bilgileriyle yeni bilgilerini birleştirmelerine olanak sağlanır. Çocuklarda öğrenme merakı ve isteği uyandırılır. Türkçe dil ve ünite etkinliklerinde çocuklar dinleme, paylaşma, sıra bekleme, fikir belirtme ve kalabalık ortamda bulunmayı, bazen lider, bazen de izleyici olmayı öğrenirler.

OYUN ETKİNLİĞİ

Çocuklarla iletişim kurmanın onların dünyasını paylaşmanın birçok yolu vardır. Oyun bu yolların en doğalı, en etkili ve kolayıdır.  Çocuğun en ciddi uğraşı oyundur. Çocuk öğrenebildiklerinin büyük bir kısmını oyun yoluyla öğrenir. Oyun çocuğun eğlenmesinin yanı sıra fiziksel, sosyal, zihinsel, duygusal akanlarda desteklenmesini sağlar.Bu sebeple programımızda  kapalı,açık oyun alanlarında kurallı,kuralsız,masa oyunları gibi çok çeşitli oyun aktivitelerine yer vermekteyiz.

MÜZİK ETKİNLİĞİ

Çocuklarla eğlenerek ritim duygusunu aşılama,farklı müzik aletlerini tanıma ve kullanmalarına ortam sağlama, ses ve hareketlerle müzik duygusunun gelişmesine yardımcı olmak, bu alanda yeteneği olan çocukların keşfine katkı sağlamak amacıyla müzik etkinliği yapılmaktadır. Değişik yörelere ve kültürlere ait müzikler dinleterek çocuklarda var olan müzik kulağının gelişmesi sağlanır.

SANATSAL ETKİNLİKLER

Ele alınan konuya paralel giden temel deneyim eşliğinde çocuğun yaratıcı bir biçimde ürün oluşturması,farklı malzemeleri tanıması ve kullanması ,sanata ve yaratıcılıklarına yönelik ve ilgilerinin uyandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca el göz koordinasyonu ve ince motor gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Sanatsal etkinlikler bir çok kavramında çocuklara yaşayarak ve eğlenerek verildiği önemli bir etkinlik zamanıdır.

KAVRAM ÇALIŞMALARI    

Kavram çalışmaları ile çocukların bilişsel gelişimlerinin desteklenmesi sağlanmaya çalışılır. Bunun için gerçek obje ve materyallerle gerekli öğrenme ortamları hazırlanarak çocukların renk, sayı, şekil, uzaysal ve alansal kavramları kazanmaları sağlanır. Çocukları ilköğretim olgunluğu düzeyine ulaştırmak için kavram çalışmalarında somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru bir yol izlenir.

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Çocukların dikkat sürelerini uzatma, verilen yönergeleri anlayarak uygulama, ince kas gelişimini destekleme ve el-göz koordinasyonu geliştirme amacı ile yumuşak malzemeleri şekillendirme, makas tutma, hikaye oluşturma, sesleri tanıma ve çizgi çalışmalarına yer verilir.

FEN VE MATEMATİK ÇALIŞMALARI

Bu ders saatinde çocukların ilgileri doğrultusunda doğuştan var olan merak duygusunu geliştirmek, neden-sonuç ilişkilerini anlamaya, çevrelerini gözlemlemelerine olanak sağlamak amacıyla; ünite konularına göre yapılandırılmış ya da spontane olarak gelişmesine olanak sağlanmış gözlem-inceleme-araştırma-keşfetme ve deneme etkinlikleri düzenlenir. Çocuklar bu etkinlik sırasında öğretmenleri ile birlikte nesne, olay, ya da durumları izler, inceler, keşfeder, dener ve çıkarımlarda bulunurlar.Bu etkinliklerde bilgileri birleştirerek yeni kavramlar geliştirir; dünyayı araştırırken çocuksu bir yolla bilimin temelleri ile tanışırlar. Yine bu saat içerisinde düzenlenen Mutfak faaliyetleri ile çocuklar basit günlük işleri yapabilme, kullanılan malzemeleri tanıma ve yeni tatlar keşfedebilmenin mutluluğunu yaşarlar.

BAHÇE ZAMANI

Çocuklar için doğayı tanıma ve inceleme zamanı gibi bu arada bedensel gelişimin desteklenmesine de olanak sağlar. Bahçe çocukların özgürce oynadığı, çeşitli deneyimler yaşayarak korkularını yendiği bir oyun ortamı olarak ta kullanılır. En çok keyif aldıkları etkinlik zamanlarından biridir.