0-6  yaş dönemi erken çocukluk eğitiminin önemli ve kritik bölümünü içermektedir.Bu dönemde çocukluk yaşantılarındaki farklılıkları dikkate alarak tüm çocukların, fiziksel,duygusal,sosyal ve bilişsel gelişimlerini sağlayacak olanakları mümkün olduğunca erken zamanda ve planlı bir şekilde vermek gerektiğinin bilincinde olarak;

Eğitim programımız, çocukların bireysel farklılıkları da göz önünde bulundurularak gelişimlerinin tüm boyutlarını kapsamaktadır.Çünkü biliyoruz ki tüm gelişim alanları birbiriyle karşılıklı ilişki içindedirler.Bir gelişim alanındaki değişmeler  diğer gelişim alanlarını hem etkilemekte hem de bunlardan etkilenmektedir.

Eğitim programımız, çocukların günlük yaşantılarında karşılaşabilecekleri olaylardan yola çıkarak oluşturulmaktadır.oluşturulan öğrenme yaşantıları,çocukların bireysel farklılıkları göze alınarak basitten karmaşığa doğru aşamalı bir şekilde düzenlenmektedir.

Eğitim programımızda,çocukların gelişimlerini tüm boyutları ile desteklediği için proje çalışmalarına çok fazla yer verilmektedir. Yapılan proje çalışmalarıyla çocukların en iyi şekilde etkin öğrenme ortamlarında bulunmalarına özen göstermekteyiz.

AYRICA ; bir eğitim kurumunda yapılan çalışmalar aileler tarafından desteklenmedikçe çocukta kalıca davranış değişikliklerinin sağlanması yeterince mümkün olmayacağının bilincinde olarak; eğitim faaliyetlerimize aile katımı çalışmalarıyla güç vermekteyiz.Böylelikle anne –babaların eğitime katlımı oluk ve ev arasındaki devamlılığı sağlayacak, öğretmenin okulda yaptıkları evden de desteklenerek pekiştirilecektir. Bu şekilde aile öğretmenin beklentilerinden ve hedeflerinden ,öğretmen de ailenin beklentilerinden ve isteklerinden haberdar olacaktır.