Howard GARDNER ‘in “çoklu”zekâ teorisi çerçevesinde “etkin öğrenme” modelini uyguluyoruz.

Etkin öğrenme; yaparak, yaşayarak öğrenmedir. Etkin öğrenme çocukların seyredip dinlemekle yetinmeyip bu sürece etkin olarak katılarak, değiştirerek, hareket ederek ve bir şeyler yaparak katıldığı anlamına gelir. Günlük programımız çocuğa öğrenmenin sorumluluğunu taşımayı, düşünmeyi, görmeyi, analiz etmeyi, problem çözmeyi, teknolojiyi kullanmayı, anlamayı, iletişim kurmayı, yaratıcı olmayı, paylaşmayı, sırasını beklemeyi, işbirliği yapmayı ve tüm topluluğa katkıda bulunmayı öğreneceği fırsatlar yaratacak, planla-yap-hatırlama çevrimi, küçük ve büyük grup çalışmaları şeklindedir.